Upozornenie:

Od 1. 1. 2020 sa zmluvy zverejňujú na novom webovom sídle školy:

https://sossala.edupage.org/a/zmluvy

 

Kúpne zmluvy podľa zákona č.546/2010 Z.z.

15.02.2019 - Kúpna zmluva "Jazdecké potreby"

V rámci implementácie projektu s názvom: „Rozvoj kľúčových kompetencií pre trh práce" (číslo projektu v ITMS2014+: 312011D846)

15.02.2019 - Kúpna zmluva "Informačno-komunikačné technológie"

V rámci implementácie projektu s názvom: „Rozvoj kľúčových kompetencií pre trh práce" (číslo projektu v ITMS2014+: 312011D846)

15.02.2019 - Kúpna zmluva "Gastronomické vybavenie"

V rámci implementácie projektu s názvom: „Rozvoj kľúčových kompetencií pre trh práce" (číslo projektu v ITMS2014+: 312011D846)

Zmluvy o dodávke

11. 2. 2019 - Zmluva o dodávke držiakov, dávkovačov a náplní hygienických potrieb č.: 201920001

Zmluvy o poskytnutí služieb

19. 10. 2015 - Zmluva o poskytnutí služieb - filpo, s. r. o.

Mandátne zmluvy

8. 5. 2019 - MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa $ 566 a nasl. Obchodného zákonníka - S&F Protection s.r.o

27. 1. 2015 - MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa $ 566 a nasl. Obchodného zákonníka

27. 1. 2015 - MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa $ 566 a nasl. Obchodného zákonníka

Poistné zmluvy

Poistná zmluva č. 0808023838

Poistná zmluva č. 3550143187

Poistná zmluva č. 5518023935

Rámcové dohody

2.7.2019 - Rámcová dohoda - Stredná odborná škola drevárska

19. 2. 2019 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol.

19. 2. 2019 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol.

2. 1. 2019 - Rámcová dohoda - fy. Darazs

2. 1. 2019 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol.

3. 4. 2018 - Rámcová dohoda - Pekáreň Toriška

3. 4. 2018 - Rámcová dohoda - MIK s.r.o

15. 3. 2018 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol.

15. 3. 2018 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol.

28. 12. 2017 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol.

31. 3. 2017 - Rámcová dohoda - MIK s.r.o

31. 3. 2017 - Rámcová dohoda - Pekáreň Toriška

1. 3. 2017 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol.

1. 3. 2017 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol.

16. 1. 2017 - Rámcová dohoda - fy. Darazs

2. 1. 2017 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol.

31. 3. 2016 - Rámcová dohoda - MIK s.r.o

31. 3. 2016 - Rámcová dohoda - Pekáreň Toriška

26. 1. 2016 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol. s.r.o

26. 1. 2016 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol. s.r.o

22. 12. 2015 - Rámcová dohoda - Ľubica Križanová - Vel'koobchod OZ

10. 12. 2015 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol. s.r.o

1. 4. 2015 - Rámcová dohoda - MIK, s.r.o.

1. 4. 2015 - Rámcová dohoda - Pekáreň Toriška, s.r.o.

1. 4. 2015 - Rámcová dohoda - Tibor Kálozi

29. 1. 2015 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol. s.r.o

29. 1. 2015 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol. s.r.o

29. 1. 2015 - Rámcová dohoda - Michal Majer

2. 1. 2015 - Rámcová dohoda -Mabonex Slovakia spol. s.r.o

2. 1. 2015 - Rámcová dohoda - Mabonex Slovakia spol. s.r.o

2. 1. 2015 - Rámcová dohoda - CS FRUIT, spol. s.r.o

Kúpno-predajné zmluvy podľa zákona č.546/2010 Z.z.

8. 1. 2018 - Kúpno-predajná zmluva Zsolt Darázs - FY.DARAZS

2. 6. 2015 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzkový kôň Sidória ST"

2. 6. 2015 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzkový kôň Rony ČT"

19. 5. 2015 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzkový kôň Northon ST"

19. 5. 2015 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzkový kôň Royal ČT"

13. 5. 2015 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzkový kôň Hegrid ST"

13. 5. 2015 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzková kobyla Aiša ST"

9. 4. 2015 - Kúpno-predajná zmluva FIMA

23. 3. 2015 - Kúpno-predajná zmluva INTERVYT

27. 1. 2015 - Kúpno-predajná zmluva INTERVYT

17. 7. 2014 - Kúpno-predajná zmluva Dušan Parilla

30. 1. 2014 - Kúpno-predajná zmluva Zsolt Darázs - FY.DARAZS

30. 1. 2014 - Kúpno-predajná zmluva Ing. Michal Gögh - PROJEKT-MARKET

30. 1. 2014 - Kúpno-predajná zmluva MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

30. 1. 2014 - Kúpno-predajná zmluva Michal Majer

30. 1. 2014 - Kúpno-predajná zmluva LASER servis, spol. s r.o.

24. 1. 2014 - Kúpno-predajná zmluva Speko Šaľa s. r. o.

24. 1. 2014 - Kúpno-predajná zmluva MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o.

24. 1. 2014 - Kúpno-predajná zmluva Arthur Gilbord, s.r.o.

20. 3. 2013 - Kúpno-predajná zmluva MIK s.r.o.

27. 2. 2013 - Kúpno-predajná zmluva Pekáreň Toriška, s.r.o.

21. 12. 2012 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzkový kôň Viking ST"

21. 12. 2012 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzková kobyla Tarbet ST"

21. 12. 2012 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzková kobyla Snežienka ST"

21. 12. 2012 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzková kobyla Arthemis ST"

16. 12. 2011 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzkový kôň Mastermind Jago Klus"

09. 12. 2011 - Kúpno-predajná zmluva o predaji hnuteľného majetku - "Prevádzková kobyla Atlantída ST"

Zmluvy o dielo podľa zákona č.546/2010 Z.z.

4. 9. 2019 - Zmluva o dielo - "Printové zverejňovanie informácií"

15. 8. 2019 - Zmluva o dielo - "Murárske práce"

31. 8. 2018 - Zmluva o dielo - "Oprava strechy prevádzkovej maštale"

26. 6. 2018 - Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia sociálnych zariadení"

25. 6. 2018 - Zmluva o dielo - "Výroba a montáž postelí"

25. 8. 2017 - Zmluva o dielo - "Oprava strechy prevádzkovej maštale"

9. 9. 2016 - Zmluva o dielo - "Výmena okien na budove Školského internátu"

29. 6. 2016 - Zmluva o dielo - "Výmena okien a dverí na budove Školského internátu a na administratívnej budove"

20. 7. 2015 - Zmluva o dielo - "Oprava sprchovacich zariadeni v školskom internáte"

7. 11. 2012 - Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia maštale"

Zmluvy o dodávke energií podľa zákona č.546/2010 Z.z.

1. 12. 2019 - Dodatok č. 001 k zmluve o dodávke plynu

29. 5. 2017 - Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie

1. 9. 2015 - Dodatok k zmluve o dodávke elektrickej energie

3. 12. 2012 - Dodatok č. 02 k zmluve o dodávke plynu

3. 12. 2012 - Dodatok č. 01 k zmluve o dodávke plynu

Kolektívne zmluvy

19. 12. 2018 - Kolektívna zmluva na rok 2019

19. 12. 2017 - Kolektívna zmluva na rok 2018

Zmluvy o poskytnutí grantu Erasmus+

11. 6. 2018 - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na
Projekt v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY – 2018-1-SK01-KA116-046200

1. 6. 2017 - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na
Projekt v rámci programu ERASMUS+
ČÍSLO ZMLUVY – 2017-1-SK01-KA116-035283

Darovacie zmluvy podľa zákona č.546/2010 Z.z.

16. 3. 2012 - Darovacia zmluva č.0777/2011 o prevzatí IKT medzi ŠPÚ a SOŠ Šaľa

Inventárny súpis, Potvrdenie o fyzickom prevzatí

Nájomné zmluvy podľa zákona č.546/2010 Z.z.

15. 8. 2019 - Nájomná zmluva 18/2019

14. 5. 2019 - Nájomná zmluva 17/2019

14. 5. 2019 - Nájomná zmluva 16/2019

14. 5. 2019 - Nájomná zmluva 15/2019

14. 5. 2019 - Nájomná zmluva 14/2019

14. 5. 2019 - Nájomná zmluva 13/2019

14. 5. 2019 - Nájomná zmluva 12/2019

28. 2. 2019 - Nájomná zmluva 11/2019

28. 2. 2019 - Nájomná zmluva 10/2019

28. 2. 2019 - Nájomná zmluva 09/2019

28. 2. 2019 - Nájomná zmluva 08/2019

28. 2. 2019 - Nájomná zmluva 07/2019

28. 2. 2019 - Nájomná zmluva 06/2019

28. 2. 2019 - Nájomná zmluva 05/2019

28. 2. 2019 - Nájomná zmluva 04/2019

28. 2. 2019 - Nájomná zmluva 03/2019

28. 2. 2019 - Nájomná zmluva 02/2019

5. 2. 2019 - Nájomná zmluva 01/2019

14. 5. 2018 - Nájomná zmluva 15/2018

14. 5. 2018 - Nájomná zmluva 14/2018

14. 5. 2018 - Nájomná zmluva 13/2018

14. 5. 2018 - Nájomná zmluva 12/2018

14. 5. 2018 - Nájomná zmluva 11/2018

28. 2. 2018 - Nájomná zmluva 10/2018

28. 2. 2018 - Nájomná zmluva 09/2018

28. 2. 2018 - Nájomná zmluva 08/2018

28. 2. 2018 - Nájomná zmluva 07/2018

28. 2. 2018 - Nájomná zmluva 06/2018

28. 2. 2018 - Nájomná zmluva 05/2018

28. 2. 2018 - Nájomná zmluva 04/2018

28. 2. 2018 - Nájomná zmluva 03/2018

28. 2. 2018 - Nájomná zmluva 02/2018

28. 2. 2018 - Nájomná zmluva 01/2018

14. 5. 2017 - Nájomná zmluva 17/2017

14. 5. 2017 - Nájomná zmluva 16/2017

14. 5. 2017 - Nájomná zmluva 15/2017

14. 5. 2017 - Nájomná zmluva 14/2017

14. 5. 2017 - Nájomná zmluva 13/2017

14. 5. 2017 - Nájomná zmluva 12/2017

22. 2. 2017 - Nájomná zmluva 11/2017

22. 2. 2017 - Nájomná zmluva 10/2017

22. 2. 2017 - Nájomná zmluva 09/2017

22. 2. 2017 - Nájomná zmluva 08/2017

22. 2. 2017 - Nájomná zmluva 07/2017

22. 2. 2017 - Nájomná zmluva 06/2017

22. 2. 2017 - Nájomná zmluva 05/2017

22. 2. 2017 - Nájomná zmluva 04/2017

22. 2. 2017 - Nájomná zmluva 03/2017

22. 2. 2017 - Nájomná zmluva 02/2017

22. 2. 2017 - Nájomná zmluva 01/2017

24. 11. 2016 - Nájomná zmluva 21/2016

16. 5. 2016 - Nájomná zmluva 20/2016

16. 5. 2016 - Nájomná zmluva 19/2016

16. 5. 2016 - Nájomná zmluva 18/2016

16. 5. 2016 - Nájomná zmluva 17/2016

16. 5. 2016 - Nájomná zmluva 16/2016

16. 5. 2016 - Nájomná zmluva 15/2016

16. 5. 2016 - Nájomná zmluva 14/2016

6. 4. 2016 - Nájomná zmluva 13/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 12/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 11/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 10/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 09/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 08/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 07/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 06/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 05/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 04/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 03/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 02/2016

1. 2. 2016 - Nájomná zmluva 01/2016

22. 5. 2015 - Nájomná zmluva 21/2015

22. 5. 2015 - Nájomná zmluva 20/2015

22. 5. 2015 - Nájomná zmluva 19/2015

14. 5. 2015 - Nájomná zmluva 18/2015

14. 5. 2015 - Nájomná zmluva 17/2015

14. 5. 2015 - Nájomná zmluva 16/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 15/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 14/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 13/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 12/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 11/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 10/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 9/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 8/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 7/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 6/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 5/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 4/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 3/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 2/2015

2. 2. 2015 - Nájomná zmluva 1/2015

14. 5. 2014 - Nájomná zmluva 21/2014

14. 5. 2014 - Nájomná zmluva 20/2014

14. 5. 2014 - Nájomná zmluva 19/2014

14. 5. 2014 - Nájomná zmluva 18/2014

14. 5. 2014 - Nájomná zmluva 17/2014

14. 5. 2014 - Nájomná zmluva 16/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 15/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 14/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 13/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 12/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 11/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 10/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 9/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 8/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 7/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 6/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 5/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 4/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 3/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 2/2014

5. 2. 2014 - Nájomná zmluva 1/2014

31. 5. 2013 - Nájomná zmluva 17/2013

14. 5. 2013 - Nájomná zmluva 23/2013

14. 5. 2013 - Nájomná zmluva 22/2013

14. 5. 2013 - Nájomná zmluva 21/2013

14. 5. 2013 - Nájomná zmluva 20/2013

14. 5. 2013 - Nájomná zmluva 19/2013

14. 5. 2013 - Nájomná zmluva 18/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 16/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 15/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 14/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 13/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 12/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 11/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 10/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 9/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 8/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 7/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 5/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 4/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 3/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 2/2013

31. 1. 2013 - Nájomná zmluva 1/2013

12. 4. 2012 - Nájomná zmluva 20/2012

12. 4. 2012 - Nájomná zmluva 19/2012

12. 4. 2012 - Nájomná zmluva 18/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 17/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 16/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 15/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 14/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 13/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 12/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 11/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 10/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 9/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 8/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 7/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 6/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 5/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 4/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 3/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 2/2012

25. 1. 2012 - Nájomná zmluva 1/2012

31. 3. 2011 - Nájomná zmluva Soranus s.r.o.

31. 3. 2011 - Nájomná zmluva art JGS s.r.o.

1. 7. 2008 - Nájomná zmluva euro AWK, spol. s r. o.