STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŠTÚROVA 74, ŠAĽA

Dostihový šport na SOŠ ŠaľaPremiéra klusáckeho športu pod záštitou SOŠ Šaľa

V nedeľu 2. októbra sa na hipodróme v bratislavskom Starom háji uskutočnili v rámci 18. mítingu sezóny vďaka ústretovosti riaditeľky Strednej odbornej školy v Šali Magdalény Birnšteinovej a dostihového tajomníka Závodiska, š. p. Jána Valtýniho aj predmetná Cena SOŠ Šaľa (miniklusáky, 3r+, 300 m, méty). Víťazkou preteku sa stala študentka 3. ročníka študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo Radka Švačeková - Viac o podujatí / Fotogaléria

Dostihy sú individuálny šport, symbióza medzi jazdcom a koňom, je to zároveň skúška preverujúca rýchlosť koňa v kluse alebo cvale, prípadne jeho schopnosť prekonávať prekážky.

Dostihmi sa robí výber alebo selekcia najvýkonnejších a konštitučne najschopnejších žrebcov a kobýl pre chov dostihových koní a taktiež sa preverujú schopnosti rodičov dostihových koní prenášať na potomstvo výkonnosť a konštitučnú pevnosť. Cieľom dostihov nie je len kontrola úžitkovosti dostihových koní, ale aj poskytnutie estetického a vzrušujúceho pohľadu na ich súperenie. Tým možno popularizovať ich chov medzi širokou verejnosťou. Taktiež je to spoločenská akcia.

Dostihový jazdec sa spravidla označuje ako džokej. Na sebe má dres vo farbách majiteľa koňa a má povinnosť nosiť helmu a bezpečnostnú vestu.  Študenti SOŠ v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo, ktorí sa špecializujú na dostihovú prevádzku, sa uplatňujú predovšetkým ako jazdci a ošetrovatelia dostihových koní v dostihových stajniach alebo organizáciách, ktoré sa zaoberajú chovom koní. Talentovaní absolventi sa po získaní skúseností stávajú kvalitnými dostihovými jazdcami, v posledných rokoch odchádza po ukončení štúdia rad absolventov do zahraničia (Nemecko, Taliansko, Anglicko, Írsko, Francúzsko, USA), kde pracujú ako športoví alebo pracovní jazdci v dostihových stajniach resp. v chove dostihových koní.

Stredná odborná škola v Šali napĺňa požiadavku duálneho vzdelávania, študenti - nádejní dostihoví jazdci sa prakticky vzdelávajú v prostredí dostihových stajní. Partnermi v odbornom vzdelávaní študentov pre SOŠ Šaľa v oblasti dostihového jazdenia sú:

TJ Slávia Šurany - Dostihová dráha v Šuranoch

Skúsenosti a zručnosti v dostihovom jazdení. v získavajú nádejní dźokeji pod vedením  Ing. Jána Cagáňa a jeho syna Martina Cagáňa v areáli dostihovej stajne v Šuranoch.

Dostihová centrála QUIRINUS FARM

Dostihové prípravné stredisko trénera Jaroslava Brečku sa nachádza na Javorci, v blízkosti mesta Senica. V okolí sa nachádzajú špecifické tréningové možnosti, predovšetkým náročných kopcovité terény, ktoré sa osvedčujú pri príprave dostihových koní a dostihových jazdcov aj z SOŠ Šaľa.

Závodisko, š. p. Bratislava

V krajinách EÚ sú dostihy súčasťou spoločenskej nadstavby a prestíže, turf na Slovensku sa stal v posledných rokoch predmetom zvýšenej publicity a záujmu. Dostihovým areálom s európskymi parametrami je petržalské závodisko, kde sa džokeji SOŠ zúčastňujú národných i medzinárodných dostihov.

Významnou možnosťou pre dostihových jazdcov so mobilitné stáže programov ERASMUS+ a Leonardo da Vinci  v partnerských školách v Írsku - Kildare a Českej republike - Velká Chuchle. Potreby účastníkov sú naplnené prostredníctvom oboznámenia sa s dostihovou prevádzkou, metódami tréningu dostihových jazdcov a dostihových koní v renomovaných strediskách pod dohľadom špičkových medzinárodných trénerov.

Medzinárodné stretnutie žiakov o pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

Po kvalitnom a svedomitom tréningu sú nadobudnuté znalosti a skúsenosti študentov overované na pretekoch v areáli školy, tí najlepší SOŠ Šala reprezentujú na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Pod patronárom predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja a s organizačným zastrešením Strednej odbornej školy v Šali sa každoročne uskutočňuje Medzinárodné stretnutie žiakov o pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde súťažia džokeji SOŠ Šaľa so študentami z Írska, Českej republiky a Maďarska.

Video z Medzinárodného stretnutia žiakov o pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 2015, ktoré sa uskutočnilo 24. 5. 2015. Študentka študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo Angelika Tulisová dosiahla víťazstvo v náročnej konkurencii 14 jazdcov. Další študenti SOŠ Šaľa sa umiestnili na 6. a 8. mieste:

Video z Medzinárodného stretnutia žiakov o pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 2014, ktoré sa uskutočnilo ako druhý dostih dostihového dňa 25. 5. 2014. Študenti SOŠ Šaľa obsadili 4. miesto Adam Eliáš, 5. miesto Angelika Tulisová a 7. miesto Zoja Galbáčová:

Video z Medzinárodného stretnutia žiakov o pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja 2013, ktoré sa uskutočnilo ako druhý dostih dostihového dňa 19. 5. 2013, kde študent SOŠ Adam Eliáš obsadil vynikajúce 1. miesto a na stupni víťazov ho dopĺňala Eva Habajová na 3. mieste. Siedma skončila Zoja Galbáčová:

Úspechy študentov SOŠ Šaľa v slovenskom turfe majú dlhoročnú tradíciu, príkladom môže byť úspech na Medzinárodnom žiackom dostihu - 11. 5. 2008 - víťazka žiačka SOŠ Šaľa Eleónora Šebestová, ďalšie umiestnenia žiakov SOŠ na treťom mieste - Jozef Parigal, na štvrtom mieste - Tomáš Jančo:

Dostihový turnaj Budapešť - Nemzeti vágta

Každá krajina má svoje vlastné národné tradície, ktoré prežili i ťažké časy , spestrujú kultúru a odlišujú ju od inej krajiny a  zároveň dotvárajú mienku o danej krajine vo svete. V Brazílii je to   karneval, v Nemecku Mníchovský pivný festival alebo  benátsky karneval v Taliansku. Samozrejme, aj susedné Maďarsko má svoje  národné tradície.  Medzi ne patrí  aj  veľmi stará  tradícia maďarského  národa , ktorá je hlboko zakorenená,  tzv. Nemzeti vágta.  Je  to  slávnosť maďarských miest a  dedín navrhnutá  tak, aby oživila národné jazdecké tradície, novým obsahom obohatila a zároveň vytvorila rozsiahly kultúrny festival. Ide o  slávnostný, v historickom štýle sa odohrávajúci dostih vytvorený  na základe maďarských tradícií, ktorý sa tak zároveň stáva tradíciou aj národnou a medzinárodnou  kultúrnou atrakciou. Na tomto  unikátnom dostihovom turnaji, ktorý sa konal 19.-21. septembra 2014 v Budapešti sa zúčastnili  jazdci a kone mnohých  maďarských  obcí a medzinárodný ráz nadobudol vďaka účasti   krajín  ako je  USA, Čína, Srbsko, Rumunsko, Kazachstan, Bulharsko,  Česká republika alebo Katarský emirát a v neposlednom rade Slovenska.

Ročník 2014 bol  nezabudnuteľný aj pre SOŠ Šaľa. Stalo sa tak vďake Angelike Tulisovej, študentke 3.    ročníka študijného odboru  agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo, ktorá sa s koňom O´Bajan  XX-6-3  umiestnila v semifinále na krásnom treťom mieste.

Srdečne jej blahoželáme!    KOMPLETNÁ FOTOGALÉRIA Z PODUJATIA