STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŠTÚROVA 74, ŠAĽA

Aktuality

12. 2. 2020 - Oznam o zámere prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Prázdniny sa pomaly končia...začína nový školský rok! Otvorenie školského roka 2019/2020 bude 2. septembra 2019 v jednotlivých triedach od 9:00 hod.
Žiakov 1. ročníka študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, trieda I.E privítame v triedach teoretického vyučovania TV-3 (ul. Kráľovská 48, kde sa konali prijímacie skúšky), takisto aj žiakov 1. ročníka všetkých učebných odborov, trieda I.A ( kuchár, čašník, kaderník, chovateľ - chov koní a jazdectvo).
Prváci učebného odboru poľnohospodárska výroba, trieda I.PV budú mať otvorenie školského roka v budove teoretického vyučovania TV-2 v areáli školy na Štúrovej ulici 74.
Rozdelenie ostatných tried:
Budova TV-1: II.E, III.E, IV.E
Budova TV-2: II.A, III.A
Nadstavbové študium podnikanie v remeslách a službách bude prebiehať externou formou.
Žiaci obdržia rozvrh poštou. Tešíme sa na Vás!

28. 6. 2019 - Oznam o zámere prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

AKTUÁLNE  Harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2018 / 2019

AKTUÁLNE Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka denného štúdia študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo na SOŠChKaS v Šali na šk. rok 2019/2020

AKTUÁLNE Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia na SOŠChKaS v Šali v šk. roku 2019/2020

--------------------------------------

Vážení rodičia, milí žiaci,
 

Otvorenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční 3.9.2018 o 9:00 v triedach v budove teoretického vyučovania na Školskom internáte - Kráľovská 48, Šaľa.

Tešíme sa na Vás!

--------------------------------------

AKTUÁLNE Stredná odborná škola - Szakközépiskola má ešte voľné miesta v nasledovných odboroch:
4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo
4580 H 02 chovateľ - chov koní a jazdectvo
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár
6456 H kaderník

Bližšie informácie poskytneme na tel. čísle: 031/770 29 82

AKTUÁLNE Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného nadstavbového štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2018/2019

17. 5. 2018 - Výsledky príjímacích skúšok pre školský rok 2018/2019

AKTUÁLNE Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2018/2019

!!! AKTUÁLNE !!! 11. 10. 2017 - Oznam - Kurz trénerov dostihových koní

Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šaľa Závodisko, š.p., Bratislava organizujú odborný kurz trénerov dostihových koní, ktorý je podmienkou na vydanie licencií B (tréner) a A (tréner z povolania) v zmysle čl. 367 a 368 Dostihového poriadku SR.

Odborným garantom kurzu je Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šaľa, na základe vydanej akreditácie na odbornú spôsobilosť: Inštruktor jazdectva I. a II. kvalifikačného stupňa – špecializácia „Tréner dostihových koní“.

Kurz začína 10. novembra 2017 a bude prebiehať v dvoch cykloch v celkovom rozsahu 240 hodín, formou trojdňových prednáškových blokov:

1. cyklus (4 bloky): 10.-11.-12. novembra, 24.-25.-26. novembra, 8.-9.-10. decembra a 15.-16.-17. decembra.

2. cyklus (5 blokov): 12.-13.-14. januára, 19.-20.-21. januára, 2.-3.-4. februára, 9.-10.-11. februára a 23.-24.-25. februára.

Záverečné skúšky: 24. marca 2018

Minimálny počet uchádzačov na otvorenie kurzu: 10

Predpokladaná výška kurzovného: 500 – 600 € (podľa počtu záujemcov)

Prihlášky posielajte do 3.11.2017 na adresu školy - záväzná príhláška

--------------------------------------

!!! AKTUÁLNE !!! Stredná odborná škola Šaľa ponúka predĺženie platnosti certifikátu Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa. Absolventi preškolenia a preskúšania získajú nové osvedčenie o absolvovaní kurzu platné počas doby platnosti akreditácie. Bližšie informácie sú k dispozícii na t. č. 031/7702982 alebo na soupsala@gmail.com. Záväzná prihláška

--------------------------------------

Srdečne Vás pozývame:

Srdečne Vás pozývame:

--------------------------------------

Vážení rodičia, milí žiaci,
naša škola opäť otvorí svoje brány.

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 sa uskutoční v triedach

4. septembra 2017 od 9:00 hod. do 11:30 hod.


Vyučovanie sa začne 5. septembra. Tešíme sa na Vás!

--------------------------------------

--------------------------------------

25. 5. 2017 - Harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2016 / 2017

AKTUÁLNE Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka nadstavbového štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2017/2018

AKTUÁLNE Výsledky prijímacích skúšok do 1. ročníka denného štúdia študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo na SOŠ v Šali v šk. roku 2017/2018

AKTUÁLNE Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2017/2018

--------------------------------------

--------------------------------------

Už tradične sa naši študenti zúčastňujú na prelome februára a marca (27. 2. 2017 - 26. 3. 2017) mobilitnej stáže Erasmus+ v partnerskej organizácii RACING ACADEMY & CENTRE OF EDUCATION v írskom Kildare. Aj tento rok si 4 študentky študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo môžu osvojiť nové zručnosti, vedomosti a skúsenosti z dostihovej prevádzky, jazdectva a chovu anglických plnokrvníkov. Viac...

Fotogaléria:

--------------------------------------

Deň otvorených dverí 2. 3. 2017
..:: Prezentácia ::.. ďakujeme p. uč. Mgr. Troupovej

Fotogalérie:

--------------------------------------

Naši žiaci sa v januári zúčastnili súťaže NAJ agro chlapec a NAJ agro dievča. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a zároveň Vás prosíme, aby ste svojím hlasom podporili finalistku Andreu Šidlovú . Ďakujeme!

--------------------------------------

Stredná odborná škola Šaľa ponúka rekvalifikačný kurz Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa. Absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu platné počas doby platnosti akreditácie. Bližšie informácie sú k dispozícii na t. č. 031/7702982 alebo na soupsala@gmail.com. Začiatok kurzu je plánovaný na koniec januára 2016. Záväzná prihláška

--------------------------------------

6. 12. 2016 - Deň otvorených dverí na SOŠ Šaľa - fotogaléria:

--------------------------------------

Dňa 25. 11. 2016 sa uskutoční rodičovské združenie na Strednej odbornej škole v Šali. ZRŠ bude prebiehať v jednotlivých triedach od 14:00 hod.

--------------------------------------

10. 11. 2016 sa uskutočnil 1. ročník súťaže o zlaté nožnice "Ukáž, čo vieš" JUVYR 2016 - Súťaže sa zúčastnili naše žiačky Tonka Borsányiová a Šarlota Biháriová s modelkami Kristínou Pražienkovou a Vivien Kermendovou. Ďakujeme za reprezentáciu! Fotogaléria

--------------------------------------

Spoločný školský úrad v Šali zorganizoval 9. novembra 2016 "Burzu stredných škôl" na ktorej samozrejme nemohla chýbať ani naša škola. Žiaci základných škôl mali pred svojím prvým veľkým rozhodnutím možnosť ujasniť si, ktorá stredná škola by bola pre nich najvhodnejšia.
Ďakujeme pani učiteľkám Mgr. Judite Slatinovej a Ing. Linde Gondovej ako aj našim žiakom, ktorí sa akcie zúčastnili! Fotogaléria

--------------------------------------

Vo štvrtok  27. 10. 2016  sa aj žiaci a pedagógovia SOŠ v Šali rozlúčili s jazdeckou sezónou  a zorganizovali slávnostnú Hubertovu jazdu. Viac o akcii / Fotogaléria

--------------------------------------

Skvelý úspech našich kaderníčok

Študentky učebného odboru kaderník/kaderníčka Antónia Borsányinová a Šarlota Bihariová obsadili počas jesennej časti veľtrhu Interbeauty Bratislava - 6.10.2016 v kategórii HAIR MASTER SK 2016 - STUDENT výborné 1. a 2. miesto v celoslovenskej konkurencii. Gratulujeme:-)

Výsledková listina / Téma súťaže / Fotogaléria

--------------------------------------

Od 29. 9. 2016 do 18. 10. 2016 prebehla odborná mobilitná stáž programu Erasmus+ na Sicílii v meste Barcellona Pozzo di Gotto. Stáže na Sicílii sa zúčastňujú študenti učebných odborov 6444 H čašník/servírka, 6445 H kuchár, 6456 H kaderník a nadstavbového štúdia. Viac...

Fotogaléria:

--------------------------------------

Premiéra klusáckeho športu pod záštitou SOŠ Šaľa

V nedeľu 2. októbra sa na hipodróme v bratislavskom Starom háji uskutočnili v rámci 18. mítingu sezóny vďaka ústretovosti riaditeľky Strednej odbornej školy v Šali Magdalény Birnšteinovej a dostihového tajomníka Závodiska, š. p. Jána Valtýniho aj predmetná Cena SOŠ Šaľa (miniklusáky, 3r+, 300 m, méty). Víťazkou preteku sa stala študentka 3. ročníka študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo Radka Švačeková - Viac o podujatí / Fotogaléria

--------------------------------------

Všetkým našim študentom oznamujeme, že otvorenie školského roku 2016/2017 sa uskutoční 5.septembra 2016 o 09:00. Otvorenie školského roka prebehne v triedach.

                            Tešíme sa na Vás...

--------------------------------------

!!! AKTUÁLNE !!! Stredná odborná škola Šaľa ponúka predĺženie platnosti certifikátu Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa. Absolventi preškolenia a preskúšania získajú nové osvedčenie o absolvovaní kurzu platné počas doby platnosti akreditácie. Bližšie informácie sú k dispozícii na t. č. 031/7702982 alebo na soupsala@gmail.com. Termíny preškolenia sú dohadované priebežne. Záväzná prihláška

!!! AKTUÁLNE !!! Stredná odborná škola Šaľa ponúka rekvalifikačný kurz Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa. Absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu platné počas doby platnosti akreditácie. Bližšie informácie sú k dispozícii na t. č. 031/7702982 alebo na soupsala@gmail.com. Začiatok kurzu je plánovaný na 17. 6. 2016 od 13:00 hod. Záväzná prihláška

Stredná odborná škola Šaľa Vás pozýva na DEŇ DETÍ - 1.6.2016. Máme pripravený bohatý program. O 8:30 začne drezúrne zápolenie našich študentov, následne bude pony drezúra. Po jej skončení bude prestávka na prerobenie kolbiska pre parkúrovú súťaž, ktorú môžu deti využiť a povoziť sa na koňoch v krytej jazdiarni. Približne po polhodinovej prestávke budú študenti a deti merať svoje sily v parkúre. Na záver máme pripravené vystúpenie voltížneho družstva. Zážitok pre deti je určite zaručený, jediným našim želaním je, aby nám prialo počasie a vyčariť úsmevy na detských tváričkách.

23. 5. 2016 - Harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015 / 2016

Memoriál Heraldika 2016 - dňa 14. 5. 2016 sa na SOŠ Šaľa uskutočnilo tradičné podujatie v military a drezúrach. Viac o podujatí...

Výsledky prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra a biológia pre študijný odbor 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

Okruhy tém na prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra a biológia pre študijný odbor 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

Podporte našu školu príspevkom 2 % z Vašich daní:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ďakujeme...

11. 2. 2016 - Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2016/2017

11. 2. 2016 - Organizácia maturitných skúšok v riadnom termíne v školskom roku 2015/2016

Všetkých záujemcov o štúdium, rodičov a priateľov školy srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 16. 2. 2016 od 8,00 do 12,30 hod - program:

Úvod: Videoprojekcia o škole - prezentácia projektu Erasmus+ a zahraničných pobytov

8 skupín Workshopov s prezentáciou prác jednotlivých odborov:

Učebný odbor - čašník/servírka:

Príprava a realizácia slávnostnej tabule

Flambovanie kuracích rezančekov na šampiňónoch

Dodekorovanie miešaného nápoja podľa vlastnej fantázie 

Učebný odbor- kuchár/kuchárka:

Dekorácia cukrárenského výrobku - jahody

Príprava a zdobenie palaciniek

Návšteva odborných učební

Moderná výuka predmetov - ukážka: Anglický jazyk - interaktívne hry                       

Učebný odbor - kaderník/kaderníčka:

Módna prehliadka účesov 2016 - od 10,30 h do 11 h

Študijný odbor: Agropodnikanie chov koní a jazdectvo, Učebný odbor: chovateľ

Ukážky - parkúr, jazdenie, vozenie na koňoch

Čistenie koní

Ozdobné zapletanie konskej hrivy

Skladanie uzdečky

Všetkých záujemcov o štúdium, rodičov a priateľov školy srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 8. 12. 2015 od 09:00 do 13:00 - program:

- prezentácia školy a mobilitných stáží Erasmus+,

- moderná výučba predmetov - ukážky: Chov koní, Angličtina hrou s tabletmi,

- návšteva odborných učební,

V rámci programu bude prezentácia prác jednotlivých študijných i učebných odborov:

4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, 4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo - voltíž, jazdenie na koňoch, skákanie, vozenie na koňoch

6444 H čašník/servírka - štedrovečerný stôl, miešané nápoje, flambovanie ovocia, ovocný punč - ochutnávka

6445 H kuchár - zdobenie medovníkov, vianočné pečivo - ochutnávka

6456 H kaderník - večerné účesy, večerné líčenie

Dňa 20.10.2015 sa žiaci odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a poľnohospodárstvo zúčastnili exkurzie v Oponiciach. Tešiť sa mohli na literárno-dejepisno-odborný program. Krásne chvíle strávili v historickej knižnici, kde si vypočuli neprekonateľný výklad charizmatického kurátora, jedného z tých ľudí, vďaka ktorým knižnica opäť ožila. Nasledovala prehliadka krypty rodiny Apponyiovcov, kde spoznali miesto odpočinku tejto významnej dynastie. Druhú časť programu tvorila návšteva a obhliadka areálu a vybavenia Farmy Oponice patriacej Vysokoškolskému poľnohospodárskemu podniku SPU. Okrem mechanizačných prostriedkov farmy sa tu naši žiaci vďaka príjemnej sprievodkyni oboznámili s podmienkami chovu hovädzieho dobytka, so starostlivosťou a kŕmením hovädzieho dobytka, uchovávaním krmiva, ale aj s chodom farmy a možnosťami vylepšenia. fotogaléria z podujatia...

Dňa 18. 10. 2015 sa študenti SOŠ Šaľa zúčastnili podujatia Svätoplukova podkova v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea Nitra - fotogaléria z podujatia...

Počas Týždňa proti rakovine sa tradične koná aj Deň jabĺk, ktorý sa aj na našej škole konal v piatok 16. októbra 2010 - Viac o podujatí...

V dňoch 15. 10. 2015 sa naša škola zúčastnila "Burzy práce a informácií" v Galante a 19.10.2015 v Nových Zámkoch. Na týchto akciách sme predstavili žiakom základných škôl naše študijné a učebné odbory. Potešil nás záujem o študijné odbory zo strany žiakov a najmä informácie o tom, že naša škola si udržiava veľmi dobré hodnotenie verejnosti. :-)
Ďakujeme našim skvelým pani učiteľkám Ing. Linde Gondovej a Mgr. Judite Slatinovej a našim milým študentom. :-) fotogaléria z podujatí...

15. 10. 2015 - ORGANIZÁCIA  MATURITNÝCH  SKÚŠOK v školskom roku 2015/2016

Dňa 16. 10. 2015 od 9:30 hod. sa uskutočnila tradičná Hubertova jazda na SOŠ Šaľa. Zúčastnili sa študenti 3. a 4. ročníka študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo. Viac o podujatí...

29. 9. 2015 - Tradičným vyvrcholením športovej a chovateľskej sezóny vo všetkých renomovaných zariadeniach, ktoré sa zaoberajú chovom koní, je jesenné bilancovanie spojené s bonitáciou koní. Viac...

Od 29. 9. 2015 do 18. 10. 2015 prebieha odborná mobilitná stáž programu Erasmus+ v Českej republike na Střední škole chovu koní a jezdectví - Kladruby nad Labem. Viac...

Od 24. 9. 2015 do 22. 10. 2015 prebieha odborná moblitná stáž programu Erasmus+ na Sicílii v meste Barcellona Pozzo di Gotto. Študenti gastronomických učebných odborov praxujú v týchto prevádzkach. Viac...

31. 8. 2015 - Otvorenie nového školského roku 2015/2016 bude prebiehať 2._9._2015 od 09:00 hod v jednotlivých triedach

11. 6. 2015 - Harmonogram záverečných skúšok v školskom roku 2014 / 2015

20. 5. 2015 - Harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014 / 2015

16. 4. 2015 - Harmonogram praktickej časti odbornej zložky MS v školskom roku 2014 / 2015

V piatok 27. marca 2015 sa na pôde Mestského úradu v Šali konali okresné oslavy Dňa učiteľov. Prítomným sa najskôr prihovorila PaedDr. Alžbeta Botorčeová -  vedúca odboru vzdelávania kultúry NSK,  poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Šali a predsedníčka Komisie školstva pri MsZ. Pedagógom materských, základných a stredných škôl v meste Šaľa a v okolitých obciach sa v mene prítomných starostov poďakoval aj primátor mesta Mgr. Jozef Belický. Vo svojom príhovore vyzdvihol poslanie učiteľov a ich nezastupiteľnú úlohu pri formovaní osobností žiakov našich škôl. Pamätnou medailou a ďakovným listom bolo ocenených 51 pedagógov šalianskeho okresu. Za našu školu ocenenie tento rok prebral  majster odbornej výchovy Dušan Petrovský.

31. 1. 2015 - Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2015/2016

10. 12. 2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre všetkých záujemcov o štúdium v študijných i učebných odboroch. Viac o podujatí...

25. 11. 2014 - Zoznam koní na predaj v rámci jesenného hodnotenia koní v školskom roku 2014/2015

18. 11. 2014 - 15. 12. 2014 - prebehla odborná moblitná stáž programu Erasmus+ v Českej republike v Prahe - Velká Chuchle. Stáže sa zúčastnili 3 študenti študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo, resp. učebného odboru chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo. Počas stáže sa realizoval denný program výcviku dostihových koní v rámci odborných mobilít stážistov – ošetrovanie, kŕmenie, práca podľa tréningového harmonogramu a kalendára dostihov, uskutočňovala sa adaptácia účastníkov pri tréningu dostihových jazdcov. Viac o mobilitnom programe Erasmus+ nájdete tu.

11. 11. 2014 - Oznam o zámere prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Hubertova jazda v školskom roku 2014/2015 sa uskutočnila dňa 28. 10. 2014 (utorok) od 9:30 hod., zúčastnili sa jej študenti tretích ročníkov študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a učebného odboru chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo - triedy III. E a III. A. Vedúci húfu (master) bol Mgr. Roman Mladý - hlavný majster OV, a "líška" Ing. Zuzana Magdinová - učiteľka odborných hipologických predmetov. Viac o podujatí...

Pri príležitosti 110. výročia založenia Strednej odbornej školy v Šali pozývame všetkých záujemcov o štúdium, študentov, pedagógov i priateľov školy na každoročné workshopy, ktoré sa uskutočnia v areáli SOŠ Šaľa dňa 5. 11. 2014. Viac o podujatí...

7. 10. 2014 - Dňa 8. 10. 2014 od 10:00 hod. sa bude konať každoročné Jesenné hodnotenie koní na SOŠ Šaľa. Všetkých záujemcov o štúdium, študentov, pedagógov i priateľov školy týmto srdečne pozývame.

29. 9. 2014 - Od 29. 9. 2014 do 20. 10. 2014 prebieha odborná moblitná stáž programu Erasmus+ v Českej republike na Střední škole chovu koní a jezdectví - Kladruby nad Labem, ktorej sa zúčastňujú 3 študentky študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo, resp. chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo. Významným prínosom stáže bude odborná prax v prostredí Národného žrebčína v Kladruboch a samozrejme aj účasť na Veľkej Pardubickej Steeple Chase. Viac o mobilitnom programe Erasmus+ nájdete tu.

19.-21. septembra 2014 sa v Budapešti pri príležitosti národnej tradície Nemzeti vágta uskutočnil unikátny dostihový turnaj, ktorého sa zúčastnili jazdci a kone mnohých maďarských obcí a medzinárodný ráz nadobudol vďaka účasti krajín ako je USA, Čína, Srbsko, Rumunsko, Kazachstan, Bulharsko, Česká republika alebo Katarský emirát a v neposlednom rade Slovenska. Angelika Tulisová, študentka 3.  ročníka študijného odboru  agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo sa  s koňom O´Bajan  XX-6-3 umiestnila v semifinále na krásnom treťom mieste. Viac o turnaji...

13. 9. 2014 - Od 14. 9. 2014 do 12. 10. 2014 prebieha odborná moblitná stáž programu Erasmus+ na Sicílii v meste Barcellona Pozzo di Gotto. Študenti učebných odborov 6444 H čašník/servírka a 6445 H kuchár praxujú v reštauráciách Marius a Masterchef, študentky učebného odboru 6456 H kaderník v kaderníctve Nino Style. Želáme všetkým šiestim študentom krásne strávený mesiac, veľa nových skúseností, vedomostí a priateľstiev. Viac o mobilitnom programe Erasmus+ nájdete tu.

Všetkých študentov, pedagógov, rodičov srdečné pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roku 2014/2015, ktoré sa uskutoční dňa 2. 9. 2014 od 09:00 hod. Študenti 1. ročníka študijných, učebných odborov a nadstavbového štúdia (triedy I.A, I.E, I.P) budú mať otvorenie v priestoroch školskej jedálne, ostatní študenti vo svojich triedach.

27. 6. 2014 - Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014. Prajeme všetkým študentom aj pedagógom SOŠ Šaľa pekné prázdniny a znovu sa stretneme 2. 9. 2014.

19. 6. 2014 - S radosťou oznamujeme, že ako jedinej strednej škole v Šali  a jedinej škole zameranej na chov koní a jazdectvo schválili Strednej odbornej škole v Šali mobilitný program ERASMUS+ pre školský rok 2014/2015. Študenti sa môžu tešiť na kvalitné a pútavé stáže v Taliansku, Írsku, Maďarsku, Českej republike.

Váš ERASMUS+ tím:

Ing. Magdaléna Birnšteinová - finančná správa a manažment projektu

Ing, Sergej Jackij - autor, koordinátor a administrátor projektu

13. 6. 2014 - HARMONOGRAM ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK v školskom  roku 2013 / 2014

25. 5. 2014 - Za účasti džokejov SOŠ Šaľa sa uskutočnili na Bratislavskom závodisku dostihy - Medzinárodné stretnutie žiakov o pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

25. 5. 2014 - V areáli školy za účasti študentov SOŠ sa uskutočnili Drezúrne preteky na SOŠ Šaľa

23. 5. 2014 - HARMONOGRAM ÚF IČ  MATURITNEJ SKÚŠKY v školskom  roku 2013 / 2014

20. 5. 2014 - Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka nadstavbového štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2014/2015

Zápis do 1. ročníka študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo sa uskutoční 20. 5. 2014 v zasadacej miestnosti v areáli SOŠ Šaľa

Zápis do 1. ročníka učebných odborov sa uskutoční 7. 5. 2014 v zasadacej miestnosti v areáli SOŠ Šaľa

1. 5. 2014 - V areáli školy za účasti študentov SOŠ sa uskutočnili Prvomájové parkúrové preteky na SOŠ Šaľa

29. 4. 2014 - 30. 4. 2014 - Účasť a prezentácia školy na výstave Mladý tvorca

24. 3. 2014 – 14. 4. 2014 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v Maďarsku - Bábolna

17. 3. 2014 - 14. 4. 2014 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v ČR - Praha - Velká Chuchle

10. 4. 2014 - Organizácia praktickej formy odbornej časti MS v školskom roku 2013/2014

31. 3. 2014 - Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2014/2015

1. 3. 2014 – 28. 3. 2014 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v Írsku - Kildare

24. 3. 2014 - Účasť na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti - študentka nadstavbového štúdia - študijný odbor poľnohospodárstvo Rút Stopková dosiahla v kategórii 01 - Problematika voľného času vynikajúce 2._miesto, spracovala prácu na tému Voltížny tréning detí a mládeže - voľnočasová športová aktivita na SOŠ Šaľa.

11. 3. 2014 - Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na SOŠ Šaľa na Workshopy pre žiakov deviatych tried základných škôl, ktoré sa uskutočnia 31. 3. 2014 a 2. 4. 2014 v areáli školy.

10. 3. 2014 - Organizácia externej časti a písomnej formy internej časti MS v školskom roku 2013/2014

5. 2. 2014 - Účasť na 5. kontraktačnom dni cvičných firiem - cvičná firma Barok s. r. o. dosiahla v celoslovenskej konkurencii výborné 2.miesto

31. 1. 2014 - Klasifikácia a ukončenie prvého polroka 2013/2014

6. 12. 2013 - Predaj koní v majetku SOŠ Šaľa - zoznam predávaných koní

2. 12. 2013 - Všetkých študentov, záujemcov o štúdium, rodičov a priateľov školy pozývame na  Deň otvorených dverí na SOŠ Šaľa, ktorý sa uskutoční 6. 12. 2013. V decembri prebehnú aj ďalšie podujatia - Vianočné trhy v Šali s prezentáciou výrobkov žiakov a Vianočná akadémia na SOŠ Šaľa.

4. 11. 2013 – 25. 11. 2013 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v Maďarsku - Bábolna.

4. 11. 2013 - Hubertova jazda na SOŠ Šaľa sa uskutoční 14. 11. 2013

7. 10. 2013 – 28. 10. 2013 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v ČR - Kladruby nad Labem.

30. 9. 2013 – 28. 10. 2013 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v ČR - Praha - Velká Chuchle.

30. 9. 2013 - Hodnotenie koní v majetku SOŠ Šaľa

2. 9. 2013 - Všetkých študentov a pedagógov vítame a prajeme veľa úspechov a chuti do štúdia a práce v novom školskom roku 2013/2014