STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŠTÚROVA 74, ŠAĽA

Aktuality

16. 3. 2015 - Oznam o zámere prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Podporte našu školu príspevkom 2 % z Vašich daní:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ďakujeme...

10. 12. 2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre všetkých záujemcov o štúdium v študijných i učebných odboroch. Viac o podujatí...

25. 11. 2014 - Zoznam koní na predaj v rámci jesenného hodnotenia koní v školskom roku 2014/2015

18. 11. 2014 - 15. 12. 2014 - prebehla odborná moblitná stáž programu Erasmus+ v Českej republike v Prahe - Velká Chuchle. Stáže sa zúčastnili 3 študenti študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo, resp. učebného odboru chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo. Počas stáže sa realizoval denný program výcviku dostihových koní v rámci odborných mobilít stážistov – ošetrovanie, kŕmenie, práca podľa tréningového harmonogramu a kalendára dostihov, uskutočňovala sa adaptácia účastníkov pri tréningu dostihových jazdcov. Viac o mobilitnom programe Erasmus+ nájdete tu.

11. 11. 2014 - Oznam o zámere prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Hubertova jazda v školskom roku 2014/2015 sa uskutočnila dňa 28. 10. 2014 (utorok) od 9:30 hod., zúčastnili sa jej študenti tretích ročníkov študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a učebného odboru chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo - triedy III. E a III. A. Vedúci húfu (master) bol Mgr. Roman Mladý - hlavný majster OV, a "líška" Ing. Zuzana Magdinová - učiteľka odborných hipologických predmetov. Viac o podujatí...

Pri príležitosti 110. výročia založenia Strednej odbornej školy v Šali pozývame všetkých záujemcov o štúdium, študentov, pedagógov i priateľov školy na každoročné workshopy, ktoré sa uskutočnia v areáli SOŠ Šaľa dňa 5. 11. 2014. Viac o podujatí...

7. 10. 2014 - Dňa 8. 10. 2014 od 10:00 hod. sa bude konať každoročné Jesenné hodnotenie koní na SOŠ Šaľa. Všetkých záujemcov o štúdium, študentov, pedagógov i priateľov školy týmto srdečne pozývame.

29. 9. 2014 - Od 29. 9. 2014 do 20. 10. 2014 prebieha odborná moblitná stáž programu Erasmus+ v Českej republike na Střední škole chovu koní a jezdectví - Kladruby nad Labem, ktorej sa zúčastňujú 3 študentky študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo, resp. chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo. Významným prínosom stáže bude odborná prax v prostredí Národného žrebčína v Kladruboch a samozrejme aj účasť na Veľkej Pardubickej Steeple Chase. Viac o mobilitnom programe Erasmus+ nájdete tu.

19.-21. septembra 2014 sa v Budapešti pri príležitosti národnej tradície Nemzeti vágta uskutočnil unikátny dostihový turnaj, ktorého sa zúčastnili jazdci a kone mnohých maďarských obcí a medzinárodný ráz nadobudol vďaka účasti krajín ako je USA, Čína, Srbsko, Rumunsko, Kazachstan, Bulharsko, Česká republika alebo Katarský emirát a v neposlednom rade Slovenska. Angelika Tulisová, študentka 3.  ročníka študijného odboru  agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo sa  s koňom O´Bajan  XX-6-3 umiestnila v semifinále na krásnom treťom mieste. Viac o turnaji...

13. 9. 2014 - Od 14. 9. 2014 do 12. 10. 2014 prebieha odborná moblitná stáž programu Erasmus+ na Sicílii v meste Barcellona Pozzo di Gotto. Študenti učebných odborov 6444 H čašník/servírka a 6445 H kuchár praxujú v reštauráciách Marius a Masterchef, študentky učebného odboru 6456 H kaderník v kaderníctve Nino Style. Želáme všetkým šiestim študentom krásne strávený mesiac, veľa nových skúseností, vedomostí a priateľstiev. Viac o mobilitnom programe Erasmus+ nájdete tu.

Všetkých študentov, pedagógov, rodičov srdečné pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roku 2014/2015, ktoré sa uskutoční dňa 2. 9. 2014 od 09:00 hod. Študenti 1. ročníka študijných, učebných odborov a nadstavbového štúdia (triedy I.A, I.E, I.P) budú mať otvorenie v priestoroch školskej jedálne, ostatní študenti vo svojich triedach.

27. 6. 2014 - Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014. Prajeme všetkým študentom aj pedagógom SOŠ Šaľa pekné prázdniny a znovu sa stretneme 2. 9. 2014.

19. 6. 2014 - S radosťou oznamujeme, že ako jedinej strednej škole v Šali  a jedinej škole zameranej na chov koní a jazdectvo schválili Strednej odbornej škole v Šali mobilitný program ERASMUS+ pre školský rok 2014/2015. Študenti sa môžu tešiť na kvalitné a pútavé stáže v Taliansku, Írsku, Maďarsku, Českej republike.

Váš ERASMUS+ tím:

Ing. Magdaléna Birnšteinová - finančná správa a manažment projektu

Ing, Sergej Jackij - autor, koordinátor a administrátor projektu

13. 6. 2014 - HARMONOGRAM ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK v školskom  roku 2013 / 2014

25. 5. 2014 - Za účasti džokejov SOŠ Šaľa sa uskutočnili na Bratislavskom závodisku dostihy - Medzinárodné stretnutie žiakov o pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

25. 5. 2014 - V areáli školy za účasti študentov SOŠ sa uskutočnili Drezúrne preteky na SOŠ Šaľa

23. 5. 2014 - HARMONOGRAM ÚF IČ  MATURITNEJ SKÚŠKY v školskom  roku 2013 / 2014

20. 5. 2014 - Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka nadstavbového štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2014/2015

Zápis do 1. ročníka študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo sa uskutoční 20. 5. 2014 v zasadacej miestnosti v areáli SOŠ Šaľa

Zápis do 1. ročníka učebných odborov sa uskutoční 7. 5. 2014 v zasadacej miestnosti v areáli SOŠ Šaľa

1. 5. 2014 - V areáli školy za účasti študentov SOŠ sa uskutočnili Prvomájové parkúrové preteky na SOŠ Šaľa

29. 4. 2014 - 30. 4. 2014 - Účasť a prezentácia školy na výstave Mladý tvorca

24. 3. 2014 – 14. 4. 2014 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v Maďarsku - Bábolna

17. 3. 2014 - 14. 4. 2014 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v ČR - Praha - Velká Chuchle

10. 4. 2014 - Organizácia praktickej formy odbornej časti MS v školskom roku 2013/2014

31. 3. 2014 - Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2014/2015

1. 3. 2014 – 28. 3. 2014 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v Írsku - Kildare

24. 3. 2014 - Účasť na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti - študentka nadstavbového štúdia - študijný odbor poľnohospodárstvo Rút Stopková dosiahla v kategórii 01 - Problematika voľného času vynikajúce 2._miesto, spracovala prácu na tému Voltížny tréning detí a mládeže - voľnočasová športová aktivita na SOŠ Šaľa.

11. 3. 2014 - Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na SOŠ Šaľa na Workshopy pre žiakov deviatych tried základných škôl, ktoré sa uskutočnia 31. 3. 2014 a 2. 4. 2014 v areáli školy.

10. 3. 2014 - Organizácia externej časti a písomnej formy internej časti MS v školskom roku 2013/2014

5. 2. 2014 - Účasť na 5. kontraktačnom dni cvičných firiem - cvičná firma Barok s. r. o. dosiahla v celoslovenskej konkurencii výborné 2.miesto

31. 1. 2014 - Klasifikácia a ukončenie prvého polroka 2013/2014

6. 12. 2013 - Predaj koní v majetku SOŠ Šaľa - zoznam predávaných koní

2. 12. 2013 - Všetkých študentov, záujemcov o štúdium, rodičov a priateľov školy pozývame na  Deň otvorených dverí na SOŠ Šaľa, ktorý sa uskutoční 6. 12. 2013. V decembri prebehnú aj ďalšie podujatia - Vianočné trhy v Šali s prezentáciou výrobkov žiakov a Vianočná akadémia na SOŠ Šaľa.

4. 11. 2013 – 25. 11. 2013 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v Maďarsku - Bábolna.

4. 11. 2013 - Hubertova jazda na SOŠ Šaľa sa uskutoční 14. 11. 2013

7. 10. 2013 – 28. 10. 2013 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v ČR - Kladruby nad Labem.

30. 9. 2013 – 28. 10. 2013 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v ČR - Praha - Velká Chuchle.

30. 9. 2013 - Hodnotenie koní v majetku SOŠ Šaľa

2. 9. 2013 - Všetkých študentov a pedagógov vítame a prajeme veľa úspechov a chuti do štúdia a práce v novom školskom roku 2013/2014