STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŠTÚROVA 74, ŠAĽA

Aktuality

Hubertova jazda 2016: Dňa 21.10.2016 sa na SOŠ Šaľa uskutoční Hubertova jazda. Hubertovej jazdy sa zúčastnia žiaci tretieho ročníka odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo. Viac o podujatí..

Skvelý úspech našich kaderníčok

Študentky učebného odboru kaderník/kaderníčka Antónia Borsányinová a Šarlota Bihariová obsadili počas jesennej časti veľtrhu Interbeauty Bratislava - 6.10.2016 v kategórii HAIR MASTER SK 2016 - STUDENT výborné 1. a 2. miesto v celoslovenskej konkurencii. Gratulujeme:-)

Výsledková listina / Téma súťaže / Fotogaléria

Premiéra klusáckeho športu pod záštitou SOŠ Šaľa

V nedeľu 2. októbra sa na hipodróme v bratislavskom Starom háji uskutočnili v rámci 18. mítingu sezóny vďaka ústretovosti riaditeľky Strednej odbornej školy v Šali Magdalény Birnšteinovej a dostihového tajomníka Závodiska, š. p. Jána Valtýniho aj predmetná Cena SOŠ Šaľa (miniklusáky, 3r+, 300 m, méty). Víťazkou preteku sa stala študentka 3. ročníka študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo Radka Švačeková - Viac o podujatí / Fotogaléria

Všetkým našim študentom oznamujeme, že otvorenie školského roku 2016/2017 sa uskutoční 5.septembra 2016 o 09:00. Otvorenie školského roka prebehne v triedach.

                            Tešíme sa na Vás...

!!! AKTUÁLNE !!! Stredná odborná škola Šaľa ponúka predĺženie platnosti certifikátu Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa. Absolventi preškolenia a preskúšania získajú nové osvedčenie o absolvovaní kurzu platné počas doby platnosti akreditácie. Bližšie informácie sú k dispozícii na t. č. 031/7702982 alebo na soupsala@gmail.com. Najbližší termín preškolenia je plánovaný na 24. 6. 2016. Záväzná prihláška

!!! AKTUÁLNE !!! Stredná odborná škola Šaľa ponúka rekvalifikačný kurz Inštruktor jazdectva I. kvalifikačného stupňa. Absolventi získajú osvedčenie o absolvovaní kurzu platné počas doby platnosti akreditácie. Bližšie informácie sú k dispozícii na t. č. 031/7702982 alebo na soupsala@gmail.com. Začiatok kurzu je plánovaný na 17. 6. 2016 od 13:00 hod. Záväzná prihláška

Stredná odborná škola Šaľa Vás pozýva na DEŇ DETÍ - 1.6.2016. Máme pripravený bohatý program. O 8:30 začne drezúrne zápolenie našich študentov, následne bude pony drezúra. Po jej skončení bude prestávka na prerobenie kolbiska pre parkúrovú súťaž, ktorú môžu deti využiť a povoziť sa na koňoch v krytej jazdiarni. Približne po polhodinovej prestávke budú študenti a deti merať svoje sily v parkúre. Na záver máme pripravené vystúpenie voltížneho družstva. Zážitok pre deti je určite zaručený, jediným našim želaním je, aby nám prialo počasie a vyčariť úsmevy na detských tváričkách.

23. 5. 2016 - Harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2015 / 2016

Memoriál Heraldika 2016 - dňa 14. 5. 2016 sa na SOŠ Šaľa uskutočnilo tradičné podujatie v military a drezúrach. Viac o podujatí...

Výsledky prijímacích skúšok z predmetu slovenský jazyk a literatúra a biológia pre študijný odbor 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

Okruhy tém na prijímacie skúšky z predmetu slovenský jazyk a literatúra a biológia pre študijný odbor 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo

Podporte našu školu príspevkom 2 % z Vašich daní:

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Ďakujeme...

11. 2. 2016 - Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2016/2017

11. 2. 2016 - Organizácia maturitných skúšok v riadnom termíne v školskom roku 2015/2016

Všetkých záujemcov o štúdium, rodičov a priateľov školy srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 16. 2. 2016 od 8,00 do 12,30 hod - program:

Úvod: Videoprojekcia o škole - prezentácia projektu Erasmus+ a zahraničných pobytov

8 skupín Workshopov s prezentáciou prác jednotlivých odborov:

Učebný odbor - čašník/servírka:

Príprava a realizácia slávnostnej tabule

Flambovanie kuracích rezančekov na šampiňónoch

Dodekorovanie miešaného nápoja podľa vlastnej fantázie 

Učebný odbor- kuchár/kuchárka:

Dekorácia cukrárenského výrobku - jahody

Príprava a zdobenie palaciniek

Návšteva odborných učební

Moderná výuka predmetov - ukážka: Anglický jazyk - interaktívne hry                       

Učebný odbor - kaderník/kaderníčka:

Módna prehliadka účesov 2016 - od 10,30 h do 11 h

Študijný odbor: Agropodnikanie chov koní a jazdectvo, Učebný odbor: chovateľ

Ukážky - parkúr, jazdenie, vozenie na koňoch

Čistenie koní

Ozdobné zapletanie konskej hrivy

Skladanie uzdečky

Všetkých záujemcov o štúdium, rodičov a priateľov školy srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 8. 12. 2015 od 09:00 do 13:00 - program:

- prezentácia školy a mobilitných stáží Erasmus+,

- moderná výučba predmetov - ukážky: Chov koní, Angličtina hrou s tabletmi,

- návšteva odborných učební,

V rámci programu bude prezentácia prác jednotlivých študijných i učebných odborov:

4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo, 4580 H 02 chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo - voltíž, jazdenie na koňoch, skákanie, vozenie na koňoch

6444 H čašník/servírka - štedrovečerný stôl, miešané nápoje, flambovanie ovocia, ovocný punč - ochutnávka

6445 H kuchár - zdobenie medovníkov, vianočné pečivo - ochutnávka

6456 H kaderník - večerné účesy, večerné líčenie

Dňa 20.10.2015 sa žiaci odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a poľnohospodárstvo zúčastnili exkurzie v Oponiciach. Tešiť sa mohli na literárno-dejepisno-odborný program. Krásne chvíle strávili v historickej knižnici, kde si vypočuli neprekonateľný výklad charizmatického kurátora, jedného z tých ľudí, vďaka ktorým knižnica opäť ožila. Nasledovala prehliadka krypty rodiny Apponyiovcov, kde spoznali miesto odpočinku tejto významnej dynastie. Druhú časť programu tvorila návšteva a obhliadka areálu a vybavenia Farmy Oponice patriacej Vysokoškolskému poľnohospodárskemu podniku SPU. Okrem mechanizačných prostriedkov farmy sa tu naši žiaci vďaka príjemnej sprievodkyni oboznámili s podmienkami chovu hovädzieho dobytka, so starostlivosťou a kŕmením hovädzieho dobytka, uchovávaním krmiva, ale aj s chodom farmy a možnosťami vylepšenia. fotogaléria z podujatia...

Dňa 18. 10. 2015 sa študenti SOŠ Šaľa zúčastnili podujatia Svätoplukova podkova v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea Nitra - fotogaléria z podujatia...

Počas Týždňa proti rakovine sa tradične koná aj Deň jabĺk, ktorý sa aj na našej škole konal v piatok 16. októbra 2010 - Viac o podujatí...

V dňoch 15. 10. 2015 sa naša škola zúčastnila "Burzy práce a informácií" v Galante a 19.10.2015 v Nových Zámkoch. Na týchto akciách sme predstavili žiakom základných škôl naše študijné a učebné odbory. Potešil nás záujem o študijné odbory zo strany žiakov a najmä informácie o tom, že naša škola si udržiava veľmi dobré hodnotenie verejnosti. :-)
Ďakujeme našim skvelým pani učiteľkám Ing. Linde Gondovej a Mgr. Judite Slatinovej a našim milým študentom. :-) fotogaléria z podujatí...

15. 10. 2015 - ORGANIZÁCIA  MATURITNÝCH  SKÚŠOK v školskom roku 2015/2016

Dňa 16. 10. 2015 od 9:30 hod. sa uskutočnila tradičná Hubertova jazda na SOŠ Šaľa. Zúčastnili sa študenti 3. a 4. ročníka študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo. Viac o podujatí...

29. 9. 2015 - Tradičným vyvrcholením športovej a chovateľskej sezóny vo všetkých renomovaných zariadeniach, ktoré sa zaoberajú chovom koní, je jesenné bilancovanie spojené s bonitáciou koní. Viac...

Od 29. 9. 2015 do 18. 10. 2015 prebieha odborná mobilitná stáž programu Erasmus+ v Českej republike na Střední škole chovu koní a jezdectví - Kladruby nad Labem. Viac...

Od 24. 9. 2015 do 22. 10. 2015 prebieha odborná moblitná stáž programu Erasmus+ na Sicílii v meste Barcellona Pozzo di Gotto. Študenti gastronomických učebných odborov praxujú v týchto prevádzkach. Viac...

31. 8. 2015 - Otvorenie nového školského roku 2015/2016 bude prebiehať 2._9._2015 od 09:00 hod v jednotlivých triedach

11. 6. 2015 - Harmonogram záverečných skúšok v školskom roku 2014 / 2015

20. 5. 2015 - Harmonogram ústnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2014 / 2015

16. 4. 2015 - Harmonogram praktickej časti odbornej zložky MS v školskom roku 2014 / 2015

V piatok 27. marca 2015 sa na pôde Mestského úradu v Šali konali okresné oslavy Dňa učiteľov. Prítomným sa najskôr prihovorila PaedDr. Alžbeta Botorčeová -  vedúca odboru vzdelávania kultúry NSK,  poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Šali a predsedníčka Komisie školstva pri MsZ. Pedagógom materských, základných a stredných škôl v meste Šaľa a v okolitých obciach sa v mene prítomných starostov poďakoval aj primátor mesta Mgr. Jozef Belický. Vo svojom príhovore vyzdvihol poslanie učiteľov a ich nezastupiteľnú úlohu pri formovaní osobností žiakov našich škôl. Pamätnou medailou a ďakovným listom bolo ocenených 51 pedagógov šalianskeho okresu. Za našu školu ocenenie tento rok prebral  majster odbornej výchovy Dušan Petrovský.

31. 1. 2015 - Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2015/2016

10. 12. 2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí pre všetkých záujemcov o štúdium v študijných i učebných odboroch. Viac o podujatí...

25. 11. 2014 - Zoznam koní na predaj v rámci jesenného hodnotenia koní v školskom roku 2014/2015

18. 11. 2014 - 15. 12. 2014 - prebehla odborná moblitná stáž programu Erasmus+ v Českej republike v Prahe - Velká Chuchle. Stáže sa zúčastnili 3 študenti študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo, resp. učebného odboru chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo. Počas stáže sa realizoval denný program výcviku dostihových koní v rámci odborných mobilít stážistov – ošetrovanie, kŕmenie, práca podľa tréningového harmonogramu a kalendára dostihov, uskutočňovala sa adaptácia účastníkov pri tréningu dostihových jazdcov. Viac o mobilitnom programe Erasmus+ nájdete tu.

11. 11. 2014 - Oznam o zámere prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočných priestorov

Hubertova jazda v školskom roku 2014/2015 sa uskutočnila dňa 28. 10. 2014 (utorok) od 9:30 hod., zúčastnili sa jej študenti tretích ročníkov študijného odboru agropodnikanie - chov koní a jazdectvo a učebného odboru chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo - triedy III. E a III. A. Vedúci húfu (master) bol Mgr. Roman Mladý - hlavný majster OV, a "líška" Ing. Zuzana Magdinová - učiteľka odborných hipologických predmetov. Viac o podujatí...

Pri príležitosti 110. výročia založenia Strednej odbornej školy v Šali pozývame všetkých záujemcov o štúdium, študentov, pedagógov i priateľov školy na každoročné workshopy, ktoré sa uskutočnia v areáli SOŠ Šaľa dňa 5. 11. 2014. Viac o podujatí...

7. 10. 2014 - Dňa 8. 10. 2014 od 10:00 hod. sa bude konať každoročné Jesenné hodnotenie koní na SOŠ Šaľa. Všetkých záujemcov o štúdium, študentov, pedagógov i priateľov školy týmto srdečne pozývame.

29. 9. 2014 - Od 29. 9. 2014 do 20. 10. 2014 prebieha odborná moblitná stáž programu Erasmus+ v Českej republike na Střední škole chovu koní a jezdectví - Kladruby nad Labem, ktorej sa zúčastňujú 3 študentky študijného odboru agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo, resp. chovateľ so zameraním na chov koní a jazdectvo. Významným prínosom stáže bude odborná prax v prostredí Národného žrebčína v Kladruboch a samozrejme aj účasť na Veľkej Pardubickej Steeple Chase. Viac o mobilitnom programe Erasmus+ nájdete tu.

19.-21. septembra 2014 sa v Budapešti pri príležitosti národnej tradície Nemzeti vágta uskutočnil unikátny dostihový turnaj, ktorého sa zúčastnili jazdci a kone mnohých maďarských obcí a medzinárodný ráz nadobudol vďaka účasti krajín ako je USA, Čína, Srbsko, Rumunsko, Kazachstan, Bulharsko, Česká republika alebo Katarský emirát a v neposlednom rade Slovenska. Angelika Tulisová, študentka 3.  ročníka študijného odboru  agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo sa  s koňom O´Bajan  XX-6-3 umiestnila v semifinále na krásnom treťom mieste. Viac o turnaji...

13. 9. 2014 - Od 14. 9. 2014 do 12. 10. 2014 prebieha odborná moblitná stáž programu Erasmus+ na Sicílii v meste Barcellona Pozzo di Gotto. Študenti učebných odborov 6444 H čašník/servírka a 6445 H kuchár praxujú v reštauráciách Marius a Masterchef, študentky učebného odboru 6456 H kaderník v kaderníctve Nino Style. Želáme všetkým šiestim študentom krásne strávený mesiac, veľa nových skúseností, vedomostí a priateľstiev. Viac o mobilitnom programe Erasmus+ nájdete tu.

Všetkých študentov, pedagógov, rodičov srdečné pozývame na slávnostné otvorenie nového školského roku 2014/2015, ktoré sa uskutoční dňa 2. 9. 2014 od 09:00 hod. Študenti 1. ročníka študijných, učebných odborov a nadstavbového štúdia (triedy I.A, I.E, I.P) budú mať otvorenie v priestoroch školskej jedálne, ostatní študenti vo svojich triedach.

27. 6. 2014 - Slávnostné ukončenie školského roka 2013/2014. Prajeme všetkým študentom aj pedagógom SOŠ Šaľa pekné prázdniny a znovu sa stretneme 2. 9. 2014.

19. 6. 2014 - S radosťou oznamujeme, že ako jedinej strednej škole v Šali  a jedinej škole zameranej na chov koní a jazdectvo schválili Strednej odbornej škole v Šali mobilitný program ERASMUS+ pre školský rok 2014/2015. Študenti sa môžu tešiť na kvalitné a pútavé stáže v Taliansku, Írsku, Maďarsku, Českej republike.

Váš ERASMUS+ tím:

Ing. Magdaléna Birnšteinová - finančná správa a manažment projektu

Ing, Sergej Jackij - autor, koordinátor a administrátor projektu

13. 6. 2014 - HARMONOGRAM ZÁVEREČNÝCH SKÚŠOK v školskom  roku 2013 / 2014

25. 5. 2014 - Za účasti džokejov SOŠ Šaľa sa uskutočnili na Bratislavskom závodisku dostihy - Medzinárodné stretnutie žiakov o pohár predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja

25. 5. 2014 - V areáli školy za účasti študentov SOŠ sa uskutočnili Drezúrne preteky na SOŠ Šaľa

23. 5. 2014 - HARMONOGRAM ÚF IČ  MATURITNEJ SKÚŠKY v školskom  roku 2013 / 2014

20. 5. 2014 - Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka nadstavbového štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2014/2015

Zápis do 1. ročníka študijného odboru 4210 M 17 agropodnikanie - chov koní a jazdectvo sa uskutoční 20. 5. 2014 v zasadacej miestnosti v areáli SOŠ Šaľa

Zápis do 1. ročníka učebných odborov sa uskutoční 7. 5. 2014 v zasadacej miestnosti v areáli SOŠ Šaľa

1. 5. 2014 - V areáli školy za účasti študentov SOŠ sa uskutočnili Prvomájové parkúrové preteky na SOŠ Šaľa

29. 4. 2014 - 30. 4. 2014 - Účasť a prezentácia školy na výstave Mladý tvorca

24. 3. 2014 – 14. 4. 2014 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v Maďarsku - Bábolna

17. 3. 2014 - 14. 4. 2014 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v ČR - Praha - Velká Chuchle

10. 4. 2014 - Organizácia praktickej formy odbornej časti MS v školskom roku 2013/2014

31. 3. 2014 - Kritériá prijatia žiakov do 1. ročníka denného štúdia na SOŠ v Šali v šk. roku 2014/2015

1. 3. 2014 – 28. 3. 2014 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v Írsku - Kildare

24. 3. 2014 - Účasť na krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti - študentka nadstavbového štúdia - študijný odbor poľnohospodárstvo Rút Stopková dosiahla v kategórii 01 - Problematika voľného času vynikajúce 2._miesto, spracovala prácu na tému Voltížny tréning detí a mládeže - voľnočasová športová aktivita na SOŠ Šaľa.

11. 3. 2014 - Srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na SOŠ Šaľa na Workshopy pre žiakov deviatych tried základných škôl, ktoré sa uskutočnia 31. 3. 2014 a 2. 4. 2014 v areáli školy.

10. 3. 2014 - Organizácia externej časti a písomnej formy internej časti MS v školskom roku 2013/2014

5. 2. 2014 - Účasť na 5. kontraktačnom dni cvičných firiem - cvičná firma Barok s. r. o. dosiahla v celoslovenskej konkurencii výborné 2.miesto

31. 1. 2014 - Klasifikácia a ukončenie prvého polroka 2013/2014

6. 12. 2013 - Predaj koní v majetku SOŠ Šaľa - zoznam predávaných koní

2. 12. 2013 - Všetkých študentov, záujemcov o štúdium, rodičov a priateľov školy pozývame na  Deň otvorených dverí na SOŠ Šaľa, ktorý sa uskutoční 6. 12. 2013. V decembri prebehnú aj ďalšie podujatia - Vianočné trhy v Šali s prezentáciou výrobkov žiakov a Vianočná akadémia na SOŠ Šaľa.

4. 11. 2013 – 25. 11. 2013 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v Maďarsku - Bábolna.

4. 11. 2013 - Hubertova jazda na SOŠ Šaľa sa uskutoční 14. 11. 2013

7. 10. 2013 – 28. 10. 2013 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v ČR - Kladruby nad Labem.

30. 9. 2013 – 28. 10. 2013 - 3 študenti v študijnom odbore agropodnikanie so zameraním na chov koní a jazdectvo a v učebnom odbore chovateľ - chov koní a jazdectvo sa zúčastnili mobilitnej stáže Leonardo da Vinci v ČR - Praha - Velká Chuchle.

30. 9. 2013 - Hodnotenie koní v majetku SOŠ Šaľa

2. 9. 2013 - Všetkých študentov a pedagógov vítame a prajeme veľa úspechov a chuti do štúdia a práce v novom školskom roku 2013/2014